Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

zombiehunter
23:47
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viarawwwr rawwwr
zombiehunter
23:37
1135 2b42 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 04 2019

zombiehunter
21:53
3550 1dc6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulipanowa tulipanowa
zombiehunter
21:53
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viatulipanowa tulipanowa
zombiehunter
21:43
Nigdy nie błagaj kogoś o bliskość.
Jeśli będzie chciał być
TO BĘDZIE.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viashabbadoo shabbadoo
zombiehunter
21:40
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viainaf inaf

November 08 2018

zombiehunter
22:43

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
zombiehunter
22:43
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viacytaty cytaty
zombiehunter
22:42
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
zombiehunter
22:42
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 04 2018

zombiehunter
10:43
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
zombiehunter
10:43
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viazapachsiana zapachsiana
zombiehunter
10:42
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
zombiehunter
10:42
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viazapachsiana zapachsiana
zombiehunter
10:41
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
zombiehunter
10:31
2414 80ab 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viazapachsiana zapachsiana
zombiehunter
10:30
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viazapachsiana zapachsiana
zombiehunter
10:20
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
zombiehunter
10:20
9236 7dcd
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 03 2018

zombiehunter
00:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl