Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

zombiehunter
10:19
6175 9fad 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
zombiehunter
10:17
zombiehunter
10:17
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove
zombiehunter
10:16
- wczoraj chciałaś mi coś powiedzieć,dlaczego teraz nie chcesz?
- wczoraj byłam pijana
— O.S.T.R -O
Reposted bymilenater milenater

August 24 2017

zombiehunter
23:59
7985 2d3b
Boys don't cry (1999)
Reposted fromjaggal jaggal vialgbt lgbt
zombiehunter
23:56
zombiehunter
23:55
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
zombiehunter
23:55
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
zombiehunter
23:53
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
zombiehunter
23:52
Ona nie jest dziewczyną, która lubi mówić światu o tym jak się czuje.
— Garbage
zombiehunter
23:51
zombiehunter
23:48
"Zapala papierosa w autobusie, i nikt, jak zwykle, nie zwraca mu uwagi- w komunikacji miejskiej mógłbyś pociąć nożem czyjeś dziecko, ale ludzie zareagowaliby dopiero wtedy, gdyby przerwało to kurs i trzeba było czekać na następny."

Jakub Żulczyk
Reposted fromAnnju Annju viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zombiehunter
23:48
zombiehunter
23:48
4950 950c
zombiehunter
23:45
5798 60b4
Reposted fromoutoflove outoflove vialonelyjulia lonelyjulia
zombiehunter
23:45
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vialonelyjulia lonelyjulia
zombiehunter
23:45
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
zombiehunter
23:45
Sunset Behind Kjeragbolten
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaolalaa olalaa
zombiehunter
23:44
7078 842c
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
zombiehunter
23:44
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl