Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

23:35
1492 e461
zombiehunter
23:30
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy

December 02 2017

21:39
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasatyra satyra
zombiehunter
21:37
2247 12c5
zombiehunter
21:35
2803 bc7f
Reposted fromhermina hermina viahermina hermina
zombiehunter
21:34
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapikkumyy pikkumyy
zombiehunter
21:33
zombiehunter
21:33
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viapikkumyy pikkumyy
zombiehunter
21:32
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viapikkumyy pikkumyy

November 30 2017

zombiehunter
22:13
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viagittaara gittaara
zombiehunter
22:12
zombiehunter
22:12
4578 06f4
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaoutoflove outoflove
zombiehunter
22:08
Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
zombiehunter
22:07
5066 41ec

November 23 2017

zombiehunter
22:58
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viapikkumyy pikkumyy
zombiehunter
22:58
Nadchodzi ten czas świąt i sylwestra.. samotnych chwil...
— tarczyn
Reposted fromtarczyn tarczyn viapikkumyy pikkumyy
zombiehunter
22:52
 Nie zmieniaj się dla innych,  pamiętaj, że to ty musisz ze sobą wytrzymać całe życie. 
 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viapaulinac26 paulinac26
zombiehunter
22:51
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaune-raconteuse une-raconteuse
zombiehunter
22:51
7582 c83a 500
zombiehunter
22:51
6612 4388
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl