Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

zombiehunter
02:13
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viagdziejestola gdziejestola
zombiehunter
02:13
Aug 10
Add this event to a calendar application
Demony spacerują w mojej głowie
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
02:13
1452 14f0 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagdziejestola gdziejestola
zombiehunter
02:12
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
zombiehunter
02:12
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
zombiehunter
02:09
1465 c739
true story bro!
zombiehunter
02:06

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaxmartii xmartii
zombiehunter
02:05
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaszydera szydera
zombiehunter
02:04
Mój plan to "cośsięzorganizuje" a awaryjny - "jakośtobędzie". 
Reposted fromfinch finch viaszydera szydera
zombiehunter
02:04
4798 1866 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaszydera szydera
zombiehunter
02:02
zombiehunter
02:01
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
zombiehunter
02:00
0719 8bd6
Reposted fromscorpix scorpix viafafnirscave fafnirscave
zombiehunter
02:00
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWeroniikaa Weroniikaa
zombiehunter
01:59
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viasiostry siostry
zombiehunter
01:59
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaWeroniikaa Weroniikaa
zombiehunter
01:58
0850 31a8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszydera szydera
zombiehunter
01:57
zombiehunter
01:56
zombiehunter
01:56
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasurrealistyczna surrealistyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl