Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

zombiehunter
00:00
Jeżeli chce się dobrze dla swojej przyjaciółki, to nie wiem hmm chce się to jakos pogodzic. Moim zdaniem to nie tak to powinno wyglądać....
— A.M. perła zamiast harnasia

February 09 2018

zombiehunter
23:56
Setki kilometrów od Ciebie...
— Paluch
zombiehunter
23:53
8527 4341
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
23:52

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viabanshe banshe
zombiehunter
23:50
3257 5507 500
"Nożyczki w kompocie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

January 07 2018

zombiehunter
19:31
0222 6508 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
zombiehunter
19:30
0639 4d44 500
zombiehunter
19:28
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viaune-raconteuse une-raconteuse
zombiehunter
19:27
4635 facf
Reposted fromdarkanes darkanes viasatyra satyra
zombiehunter
19:27
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
zombiehunter
19:27
2550 5264
Reposted fromzie zie viasatyra satyra
zombiehunter
19:27
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viasatyra satyra
zombiehunter
19:27
Reposted fromantichris antichris viabrianmay brianmay
zombiehunter
19:25
7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabrianmay brianmay

December 30 2017

zombiehunter
22:20
4874 39d3
Reposted fromDavyJones DavyJones viaxannabelle xannabelle
22:19
6198 4e83 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaoutoflove outoflove
22:16
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaencoorton encoorton
zombiehunter
22:14
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka

December 27 2017

zombiehunter
16:14
2776 ce21 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
zombiehunter
16:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl