Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

zombiehunter
19:33

June 20 2017

zombiehunter
21:43
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viarawwwr rawwwr

May 30 2017

zombiehunter
09:35
Życie składa się z mówienia "DZIEŃ DOBRY" ludziom, których nie lubimy i "DO WIDZENIA" ludziom na których nam zależy...
— znalezione, ale trafione w punkt!
zombiehunter
09:31
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahysterie hysterie
09:29
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viabrzask brzask
09:27
6955 8e98 500
Reposted fromYggry Yggry viaSapereAude SapereAude
zombiehunter
09:26
5456 3dc8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaSapereAude SapereAude
09:25
8858 1c3d
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaepidemic epidemic

May 24 2017

zombiehunter
07:11

Tumblr_m8pvhuu7ko1qz9qooo1_500_large

Reposted fromcarly carly viabrzask brzask
zombiehunter
07:10
3722 220a
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
07:07
6623 6fc9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaumie-ranko umie-ranko
zombiehunter
06:58
zombiehunter
06:53
2826 b00b
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr viapsychoviolet psychoviolet
zombiehunter
06:52
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychoviolet psychoviolet
zombiehunter
06:47
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viagos123 gos123
zombiehunter
06:42
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viabanshe banshe

May 23 2017

05:20
8067 60d3 500
zombiehunter
05:19
zombiehunter
05:18
zombiehunter
05:17
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl