Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

08:28
08:27
zombiehunter
08:27
8559 7904 500
08:25
zombiehunter
08:25
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
zombiehunter
08:24

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
08:24
zombiehunter
08:21
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi

March 18 2017

zombiehunter
15:05
9014 1996
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:05
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:05
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:05
1618 848d
Reposted frompotatolovero potatolovero viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:04
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:04
6027 a5a1
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viafilmowy filmowy

March 05 2017

zombiehunter
21:39

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaintotheblack intotheblack
zombiehunter
21:38
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaClary Clary
zombiehunter
21:37
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
zombiehunter
21:37
zombiehunter
21:37
2948 4a5d
Reposted fromMiziou Miziou viapsychoviolet psychoviolet
zombiehunter
21:36
1643 7ce4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl