Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

zombiehunter
21:32
Reposted fromkeke keke viajointskurwysyn jointskurwysyn
zombiehunter
21:32
0633 a187
zombiehunter
21:32
1028 9d91 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
21:29
0071 765b 500
Bardzo.
zombiehunter
21:29
6050 4a52
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoxygenium oxygenium
21:28
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoxygenium oxygenium
zombiehunter
21:28
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoxygenium oxygenium
zombiehunter
21:27
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashiawasedawa shiawasedawa
zombiehunter
21:27
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
zombiehunter
21:26
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
zombiehunter
21:25
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 vialovesweets lovesweets
zombiehunter
21:25

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam vialovesweets lovesweets
zombiehunter
21:25
1619 e72b 500
Reposted fromfoina foina viabadblood badblood
21:24
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viabadblood badblood
zombiehunter
21:18
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
zombiehunter
21:17
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaPinkpills Pinkpills
zombiehunter
21:16
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
21:16
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viacompletelydifferent completelydifferent

July 05 2018

zombiehunter
14:50
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapampampam pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl